NOVOKljučne informacije o piškotkih na naših spletnih straneh. Preberite več TU ZDAJ.

Če ne storite nič, se šteje, kot da ste piškotke sprejeli.

Zapri

OK

OKCancel

Thank you

Close

Pogoji uporabe aplikacije


V skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov soglašate, da družba L'Oreal Slovenija d.o.o., Ljubljana Letališka cesta 29A (v nadaljnjem besedilu: "Vichy") lahko zbira in obdeluje vaše osebne podatke, ki ste jih vnesli ob registraciji.
S tem ste seznanjeni, da so osebni podatki, vključno z vašimi fizičnimi značilnostmi, ki se zbirajo s pomočjo tega obrazca, računalniško podprti in se obdelujejo izključno s strani Vichy-ja (in njenih tehničnih podizvajalcev) za namene vaše registracije in/ali uporabe aplikacije.
Seznanjeni ste in soglašate, da se vaši osebni podatki (vključno z vašo fotografijo) lahko zaradi obdelave posredujejo z nami povezanim tretjim osebam in ponudnikom storitev, ki sodelujejo z nami za potrebe zagotavljanja storitev v zvezi z aplikacijo in/ali rezultati. Vichy se zavezuje, da bo v vsakem trenutku ohranil zaupnost osebnih podatkov, ki jih je uporabnik posredoval za namene uporabe aplikacije.

Vaši osebni podatki se lahko uporabijo za namene trženja in odnosov z javnostjo. Imate pravico, da kadarkoli dostopate, popravljate, izpodbijate in brišete podatke, ki se nanašajo na vas, tako da nam pošljete elektronsko pošto z dokazilom vaše istovetnosti na naslov info@vichysupport.com.
Prav tako imate pravico, da kadar koli prekličete takšno dano soglasje. Preklic soglasja bo imelo za posledico nemožnost nadaljnje uporabe aplikacije in/ali udeležbe v programu.
Dostop s strani končnega uporabnika in uporaba programa Ideal Skin Diagnosis:

Ta aplikacija, ki jo je za  blagovno znamko Vichy razvila in implementirala družba COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL, je avtorsko delo, ki je zaščiteno v skladu z zakonom o intelektualni lastnini. Za uporabo te aplikacije se uporabnik v celoti strinja s pričujočimi Pogoji uporabe aplikacije.

1. Določila

Za namene teh pogojev poslovanja:

"VICHY" ali "mi" ali "naš" se nanaša na lastnika platforme, kot je opredeljeno v splošnih pogojih uporabe platforme. 

"Aplikacija" se nanaša na virtualno orodje za diagnozo "Ideal Skin Diagnosis", ki je na voljo na platformi.

"Vsebina aplikacije" se nanaša na sestavne dele in vsebine, ki so na voljo z aplikacijo in/ali so zajete v aplikaciji (predvsem, vendar ne omejeno na vsebino, povezano s kozmetičnimi izdelki, programsko kodo). 

"Licenca" se nanaša dovoljenje, ki je odobreno uporabniku v skladu s pričujočimi Pogoji uporabe aplikacije. 

"Platforma" se nanaša na VICHY-jeve platforme (npr: spletne strani, aplikacije za pametne telefone in/ali tablice, itd.), na katerih je aplikacija na voljo.

"Rezultat" se nanaša na uporabniško vsebino, ki je spremenjena in/ali obdelana z aplikacijo ali je z njo povezana.

"Uporabnik" ali "vi" se nanaša na vsako posamezno osebo, starejšo od 18 let, stanujočo v Sloveniji, ki uporablja in/ali dostopa do aplikacije in/ali vsebine aplikacije na platformi.

"Uporabniška vsebina" se nanaša na izvorno fotografijo in/ali vsebino, ki jo naložite in/ali uporabljate z aplikacijo.

2. Licenca in namen


Aplikacija, vsebina aplikacije in rezultati so na voljo uporabniku pod naslednjimi pogoji: mi uporabniku odobrimo osebno, brezplačno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe aplikacije, vsebine aplikacije in rezultatov, z edinim namenom, da mu skušamo ponuditi simulacijo njegove popolne kože, ustvarjeno iz uporabniške vsebine, ter mu v skladu z njegovimi osebnimi, nekomercialnimi in zasebnimi potrebami in skladno z dobljenimi rezultati priporočamo naše kozmetične izdelke ter ponudimo nekaj dnevnih nasvetov, ki mu lahko pomagajo doseči ta rezultat ("namen").
Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko uporaba aplikacije, vsebine aplikacije in/ali rezultatov v drugačne namene, ki niso strogo v skladu z namenom in kot taki izrecno dovoljeni v tej licenci, škoduje nam in/ali našim dajalcem licence in/ali drugim imetnikom pravic, ter je v tem primeru edini odgovoren za vsako takšno nepooblaščeno uporabo aplikacije, vsebine aplikacije in/ali rezultatov.

Uporabnik soglaša, da ni pridobil nobene druge pravice, katerekoli vrste, razen tiste, ki je zagotovljena v skladu s pogoji te licence.

Ta licenca začne veljati ob uporabi aplikacije s strani uporabnika (ali, če je na voljo, ob kliku na gumb "Sprejmem" (ali enakovredni gumb), ki se nahaja pred uporabniškim dostopom do aplikacije) in ostane v veljavi do prenehanja licence z naše strani. Mi lahko kadarkoli prekinemo licenco in dostop do celotne aplikacije ali dela aplikacije s strani uporabnika brez predhodnega obvestila. Prav tako lahko po lastni presoji kadarkoli spremenimo ali prekinemo katerekoli ali vse storitve aplikacije oz. spremenimo pričujoče Pogoje uporabe aplikacije.  (vključno z licenco).


3. Uporaba aplikacije

Za dostop in uporabo aplikacije se lahko od uporabnika zahteva, da (i) izpolni prijavnico in/ali (ii) klikne na gumb "Sprejmem" (ali enakovredni gumb), s čimer sprejme pričujoče Pogoji uporabe aplikacije. 

a. Uporabniška vsebina in rezultati


Uporabnik lahko uporablja in/ali nalaga samo uporabniško vsebino in/ali rezultate, ki so primerni za aplikacijo. Ni dovoljeno uporabljati uporabniške vsebine in/ali rezultatov, ki (i) so škodljivi, grozilni, vznemirjujoči, žaljivi, nezakoniti, obrekljivi, nepooblaščeni, škodoželjni, klevetniški, zlonamerni, vulgarni, sovražni, opolzki, goljufivi, neresnični ali zavajajoči, (ii) predstavljajo nekoga, ki ne dovoljuje takšne uporabe, (iii) kršijo zasebnost ali podobo ter osebne pravice drugih oseb ali (iv) kršijo premoženjsko, lastninsko ali intelektualno lastnino (vključno z avtorskimi pravicami in pravicami blagovnih znamk) drugih oseb.
Uporabnik je edini odgovoren za rezultate, ustvarjene s to aplikacijo, njihova uporaba pa je izključno njegova odločitev in je zanjo odgovoren v primeru morebitnih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z uporabo rezultatov.
Uporabnik izjavlja in jamči, da (i) je lastnik oz. ima vse potrebne pravice in/ali pooblastila za uporabo in/ali nalaganje uporabniške vsebine in/ali rezultatov ter da (ii) so vse informacije in/ali uporabniška vsebina in/ali rezultati, ki jih je objavil ali predložil za objavo, točne in niso zavajajoče.  

b. Licenca za uporabniške vsebine in rezultate 

Uporabnik soglaša, da nam zagotavlja brezplačno, stalno, nepreklicno, neizključno in podlicencirano pravico, ki je veljavna po vsem svetu, ter dovoljenje za uporabo, urejanje, kopiranje, prirejanje, prenašanje, distribucijo, spreminjanje in ustvarjanje izpeljank iz uporabniške vsebine in/ali rezultatov, kot tudi prikazovanje takšne uporabniške vsebine in/ali rezultatov ter vsakršnih sprememb ali njenih izpeljank.

c. Modeli in vsebina, ki jih nudi aplikacija

Aplikacija vam lahko ponuja na voljo nekatere vsebine aplikacije (predvsem, vendar ne omejeno na, vsebino, povezano z našimi kozmetičnimi izdelki in/ali blagovnimi znamkami). Uporabnik je seznanjen in soglaša, da so takšne vsebine aplikacije podvržene pravu o intelektualni lastnini in/ali drugim lastninskim pravicam in so na voljo izključno v obsegu licence in v skladu z namenom. Iz tega sledi, da je vsako reproduciranje in/ali prikazovanje teh vsebin aplikacije ali kateregakoli od elementov, ki sestavljajo te vsebine, v celoti ali deloma, na kateremkoli mediju in za drugačne namene, ki niso izrecno opisani v teh Pogojih uporabe aplikacije. izrecno prepovedano.

4. Osebni podatki


Morda bomo zahtevali osebne podatke o uporabniku z edinim namenom upravljanja registracije in/ali uporabe aplikacije s strani uporabnika. Takšni osebni podatki (ki lahko vsebujejo fotografijo uporabnika ali kakršnokoli uporabniško vsebino, ki jo je zagotovil uporabnik) bodo predmet avtomatske obdelave.
Uporabnik je seznanjen in soglaša, da se njegovi osebni podatki (vključno s fotografijo) lahko prenesejo izven Evropske unije našim zunanjim izvajalcem in ponudnikov storitev, ki sodelujejo z nami za namene zagotavljanja storitev v zvezi z aplikacijo in/ali rezultati.
V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov ima uporabnik pravico do dostopa, popravljanja, izpodbijanja in brisanja podatkov, ki se nanašajo nanj. To pravico lahko uporabnik uveljavlja kadarkoli, tako da nam pošlje elektronsko pošto z dokazilom svoje istovetnosti na naslednji naslov: info@vichysupport.com.
Ohranili bomo zaupnost vseh osebnih podatkov, ki jih uporabnik pošlje v okviru uporabe aplikacije.

5. Omejitev odgovornosti


Uporabnik je seznanjen in soglaša, da je bil obveščen, da so aplikacija, vsebina aplikacije in/ali rezultati na voljo "kot taki" in še posebej soglaša, da:
- Aplikacijo uporablja na lastno odgovornost in tveganje;
- Mi in/ali naši dajalci licence ne zagotavljamo nikakršnih garancij, vključno z, vendar ne omejeno na garancije, ki se nanašajo na skrite napake, skladnost, ustreznost za določeno uporabo ali namen in kršitve, in ne jamčimo, da so aplikacija, vsebina aplikacije in/ali rezultati (i) v skladu z zahtevami uporabnika ali njegovega računalniškega okolja ali njegove internetne/telekomunikacijske povezave; (ii) učinkoviti, natančni, neprekinjeni, varni, brez napak, brez tveganja za napake ali na voljo; (iii) okuženi z virusi, črvi, trojanskimi konji ali kakršnokoli drugo škodljivo kodo, ki se lahko manifestira v obliki kontaminacije ali uničenja, ne vsebujejo materiala, ki se nekaterim posameznikom lahko zdi sporen, ter da so primerne za katerikoli namen; (iv) ter da bodo rezultati zadovoljili in/ali izpolnili zahteve uporabnika po dejanskem nakupu tega izdelka in/ali bodo realni.

6. Pogoji sodelovanja v programu


Ti splošni pogoji se v celoti nanašajo tudi na program, za celoten čas trajanja programa 100 dni & 100 žensk (15.2.-26.5.2014), medtem ko ta del splošnih pogojev velja za aplikacijo tudi po koncu programa, v obsegu, ki se uporablja.

Program predvideva izbor 100 kandidatk, ki bodo v obdobju 100 dni, začenši z dnem 15.2.2014 in vključno do 26.5.2014, na osnovi opravljene diagnoze idealne kože s pomočjo aplikacije in v skladu s temi splošnimi pogoji, prejele ustrezne izdelke Vichy. Vsaki od izbranih kandidatk bodo dodeljeni izdelki iz linije Vichy, ki ustrezajo opravljeni diagnozi idealne kože, za potrebe nege v času trajanja Programa.

Pravico do prijave za sodelovanje v programu imajo vse polnoletne osebe ženskega spola s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki najpozneje do 1.1.2014 pristopijo k aplikaciji, na način, ki je predviden s temi splošnimi pogoji, opravijo diagnozo idealne kože in navedejo, katero linijo izdelkov Vichy bi želele preizkusiti.

Izbor 100 udeleženk programa bo opravila Vichyjeva ekipa strokovnjakov na osnovi analize opravljenih diagnoz idealne kože, starosti prijavljenih kandidatk in lastnosti izdelkov, ki se bodo uporabljali, z namenom, da bi zajeli čim več različnih diagnoz in tipov kože za vse linije izdelkov. Izbor 100 kandidatk bo opravljen v roku 15 dni po izteku roka za oddajo prijav. Vichy bo kontaktiral izbrane udeleženke in se z njimi dogovoril tudi o načinu dostave izdelkov.


Udeleženke programa se zavezujejo, da vsaj enkrat tedensko na portalu Vichy napišejo in objavijo svoje dotedanje izkušnje z uporabo prejetega izdelka. Neizpolnjevanje te obveznosti v času celotnega trajanja programa lahko privede do izključitve iz programa, pri čemer ima Vichy pravico, da v program vključi druge, nove udeleženke.

Vichy si pridržuje pravico, da ne odobri objave katere koli izkušnje ter da lahko prilagodi objavo v skladu s temi splošnimi pogoji, z edinim ciljem zagotoviti zahtevani nivo objavljenih vsebin, ki ustreza podobi znamke Vichy.

Po zaključku programa, v roku 15 dni, bo Vichyjeva strokovna skupina izbrala eno udeleženko, ki je z rednim objavljanjem svojih izkušenj in njihovo vsebino, najbolj verodostojno predstavila svoje vtise v smislu učinkov uporabe izdelkov Vichy. Izbrana udeleženka bo upravičena do darila - rezultat idealne diagnoze kože.
Zmagovalka bo v 7 dneh po izboru kontaktirana s strani Vichyja z namenom dogovora o prevzemu darila.