OK

OK Cancel

Thank you

ZapriPOGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

www.vichy.si

Velja od 1.5.2018.

Dobrodošli na spletnem mestu Vichy (v nadaljnjem besedilu: »Spletna stran«).

Prosimo, da pozorno preberete te pogoje uporabe, ki urejajo uporabo te spletne strani (v nadaljnjem besedilu »Pogoji uporabe«). Z uporabo te spletne strani se brez pridržkov strinjate s temi pogoji uporabe.

Za vsako zahtevo, ki se nanaša na vašo uporabo spletne strani, se lahko obrnete na nas prek naslednjega naslova: [email protected]

PRAVNO OBVESTILO

URL spletne strani: www.vichy.si

Stik : Elektronski naslov: [email protected] - Telefonska številka: 01 5800 980

Upravitelj objave : Brigitte Streller

Izdajatelj : L'Oreal Slovenija d.o.o, s sedežem v Ljubljani, Letališka 29A, ki deluje v imenu in za svojo blagovno znamko Vichy (v nadaljnjem besedilu »Izdajatelj« ali »Mi« ali »Nas«).

Ponudnik spletnega gostovanja : Apotamox s sedežem v 70, rue des Marais
72000 Le Mans, Francuska Telefonska številka: 02 43 14 10 10

1. DOSTOP DO SPLETNE STRANI

Za dostop in uporabo te spletne strani morate biti odrasla oseba. Če ste mladoletna oseba, potrebujete predhodno dovoljenje staršev.

Dostop do spletne strani in/ali nekaterih njenih delov lahko zahteva uporabo PIN kode. V takem primeru je vaša odgovornost, da storite vse potrebno, da bi ohranili te kode skrite. Seveda jih lahko kadar koli spremenite. Vseeno pa je lahko število poskusov za dostop do spletne strani in/ali njenih delov omejeno z namenom zaščite pred goljufivo uporabo tovrstnih kod. Prosimo vas, da nas obvestite o kakršni koli goljufivi uporabi, ki jo boste morda ugotovili. V primeru kršitve pravil, določenih v teh pogojih uporabe, si pridržujemo pravico do prekinitve vašega dostopa.

Dodatni stroški za dostop in uporabo spleta so v vaše breme.

2. INTELEKTUALNA LASTNINA

  1. a. Pravice intelektualne lastnine

Razvoj te spletne strani je vključeval pomembne naložbe. Spletna stran in vsi elementi, ki jih vsebuje (tj., blagovne znamke, slike, besedila, video posnetki itd.) so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. Ni dovoljena nikakršna uporaba, razmnoževanje ali prikazovanje spletne strani (v celoti ali delno) na katerem koli mediju za nobene druge namene, vključno, vendar ne omejeno na komercialne namene.

Na tej spletni strani vam bomo morda ponudili na voljo vsebine, ki si jih boste lahko prenesli na svoj računalnik (»Prenosljive vsebine«). Za vašo osebno in zasebno rabo vam bomo brezplačno in za obdobje pravnega varstva pravic intelektualne lastnine, kot jih opredeljujejo francoski in tuji zakoni ter mednarodne pogodbe, zagotovili neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe prenosljivih vsebin. Prepovedano je vsako razmnoževanje, prikazovanje, spreminjanje ali distribucija spletne strani. S prenosom ali uporabo takšnih prenosljiv vsebin se strinjate, da jih boste uporabljali v skladu s temi pogoji uporabe.

V primeru, da vam omogočimo dostop do spletne strani, ki vam omogoča urejanje fotografije (še posebej za virtualno testiranje kozmetike), potrjujete in se strinjate, da je takšna spletna stran namenjena samo za vašo zasebno uporabo v skladu z njenim predvidenim namenom. Nimate dovoljenja za kakršno koli drugačno uporabo te spletne strani, saj bi lahko takšna uporaba ogrozila čast, ugled ali pravice tretjih strank, kot je opisano spodaj.

  1. b. Pravice tretjih strank

Opozarjamo vas, da boste morali zagotoviti vsa potrebna dovoljenja in pravice vseh ustreznih imetnikov pravic v zvezi s katero koli vsebino, ki jo morda želite objaviti prek spletne strani, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine in/ali pravicami literarne, umetniške in/ali industrijske lastnine ter pravicami do objave (vključno s pravico do fotografije posameznika), ki vam dovoljujejo tiho uporabo takih vsebin. Na primer zagotoviti morate pravice za vse vsebine (zlasti fotografije), ki prikazujejo nedavne arhitekturne elemente, oglaševalske zasnove ali zasnove oblačil, ki se lahko pojavijo (akronimi, logotipi itd.).

  1. c. Uporabniške vsebine

Na tej spletni strani bomo lahko dali na voljo prostor, namenjen uporabniškim vsebinam, kot so besedila, fotografije, video posnetki, mnenja itd. (V nadaljevanju »Uporabniška vsebina«).

Z objavo uporabniške vsebine prek spletne strani nam podeljujete brezplačno, nepreklicno in neizključno dovoljenje, ki velja po vsem svetu in za obdobje pravnega varstva pravic intelektualne lastnine, kot jih opredeljujejo francoski in tuji zakoni ter mednarodne pogodbe (vključno z vsemi naknadnimi dopolnitvami ali spremembami) za razmnoževanje, prikazovanje, uporabo, kopiranje, spreminjanje, prilagajanje, urejanje, distribucijo, prevajanje, izdelavo izpeljank, vključevanje v druga dela in razdeljevanje take uporabniške vsebine (v celoti ali delno).

Navedena uporaba je dovoljena za vse notranje ali zunanje, poslovne ali finančne namene komunikacije, oglaševanja in odnosov z javnostmi ter za vse zgodovinske ali arhivske namene Skupine L'ORÉAL ali njenih podružnic, njenih izdelkov in/ali njenih blagovnih znamk, zlasti v okviru naslednjih medijev:

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da so navedena družbena omrežja platforme v lasti tretjih strank, zato se obtok in uporaba uporabniške vsebine prek navedenih družbenih omrežij urejata pod pogoji uporabe, ki jih določijo tretje stranke. Zato nismo odgovorni za kakršno koli uporabo vsebine z naše strani ali s strani tretjih strank v skladu s pogoji uporabe, ki jih določijo družbena omrežja, vključno z, vendar ne omejeno na namen in trajanje licenčnih pravic ter odstranitev vsebine. Odgovorni ste za ravnanje z zahtevki tretjih strank v zvezi z uporabo vsebine v skladu s pogoji uporabe, ki jih določijo družbena omrežja.

Poleg tega vas opozarjamo, da je lahko katero koli vsebino mogoče najti prek spletnega iskalnika, zato jo lahko dostopna javnosti izven spletne strani.

To dovoljenje nam daje možnost, da prilagodimo vašo vsebino, kot je bila prvotno določena, in/ali da uporabniško vsebino dopolnimo s kakršnim koli pojasnilom, ki se nam zdi uporabno, pod pogojem, da uporabniška vsebina ne spremeni vaše podobe ali besed.

Poleg tega lahko uporaba uporabniške vsebine vsebuje takšne anonimne podatke kot so vaš kraj, država ali starost in/ali, če ste jih izrecno dovolili, informacije, ki omogočajo vašo identifikacijo, kot sta na primer vaše ime ali vaš vzdevek.

Vse takšne uporabniške vsebine, ki jih lahko objavite prek te spletne strani, izberete sami in ​​pod svojo izključno odgovornostjo. Vseeno vas želimo opomniti, da uporabniška vsebina ne sme biti v nasprotju z veljavnimi zakoni ali sprejetimi moralnimi standardi ali načeli, ki so določeni v teh pogojih uporabe. V zvezi s tem si pridržujemo pravico, da lahko v vsakem trenutku odstranimo kakršno koli takšno uporabniško vsebino, ki ne ustreza tem pogojem uporabe, vključno s kodeksom ravnanja.

Poleg tega, če dostopate do uporabniške vsebine, ki jo je ustvaril drug uporabnik, morate upoštevati navedene pravice uporabnika in zlasti ne smete razmnoževati ali razširjati te vsebine prek drugih medijev brez ustreznega predhodnega soglasja uporabnika.

3. KODEKS RAVNANJA

Podpiramo vrednote strpnosti in spoštovanja drugih.

Zaradi tega se z uporabo te spletne strani strinjate, da ne boste:

Če naletite na takšno uporabniško vsebino, ki lahko napeljuje h kaznivim dejanjem zoper človečnost, spodbuja rasno sovraštvo in/ali nasilje ali pa se nanaša na otroško pornografijo, nas nemudoma obvestite na naslednji elektronski naslov [email protected] ali pa nam pošljite podrobno pismo na naslednji naslov: Letališka 29a, 1000 Ljubljana pri čemer v elektronskem sporočilu oziroma pismu navedite datum odkritja navedene vsebine, svojo identiteto, URL povezavo, opis sporne vsebine in uporabniško ime avtorja.

Če menite, da kakršna koli uporabniška vsebina krši zgoraj navedena načela, vaše pravice ali pravice tretjih strank (npr. vsaka kršitev, žalitev, kršitev zasebnosti), lahko pošljete obvestilo na naslednji elektronski naslov: [email protected] ali pa pošljete podrobno pismo na naslednji naslov: Letališka 29a, 1000 Ljubljana pri čemer v elektronskem sporočilu oziroma pismu navedite datum odkritja navedene vsebine, svojo identiteto, URL povezavo, opis prijavljene vsebine in uporabniško ime avtorja.

V skladu z določili člena 6-I-5 Zakona št. 2004-575 z dne 21. junija 2004 o zaupanju v digitalnem gospodarstvu (Loi pour la confiance de l'économie numérique), mora tako obvestilo vsebovati:

Vsako nepopolno obvestilo se ne upošteva. POZOR: Bodite pozorni na dejstvo, da vsakdo, ki prijavi kakršno koli vsebino ali dejavnost kot nezakonito, da bi dosegel odstranitev ali prenehanje širjenja le-te, s predložitvijo neresničnih ali netočnih informacij, se kaznuje z zaporom do enega leta in z globo 15.000 EUR.

4. INFORMACIJE, KI JIH VSEBUJE SPLETNA STRAN

  1. a. Splošne določbe

Opozarjamo vas, da se lahko v informacijah, ki so na voljo na tej spletni strani, pojavijo nepravilnosti in opustitve, zlasti zaradi tretjih strank. Zavezujemo se, da bomo čim prej odstranili netočnosti ali dopolnili informacije na spletni strani.

  1. b. Informacije o izdelkih in storitvah

Izdelki in storitve, ki vam jih predstavljamo na tej spletni strani, niso ponujeni za prodajo, temveč kot splošna predstavitev linije izdelkov in storitev, ki so na voljo v državi, kjer je ta spletna stran objavljena.

  1. c. Nasveti in diagnostična orodja

Nasveti, ki so na voljo na tej spletni strani in/ali diagnostična orodja, ki so morda na voljo, so zgolj simulacije, namenjene za dosego strokovnega kozmetičnega nasveta.

Informacije, ki jih ta ponujajo, so strogo indikativne narave in v nobenem primeru ne nadomeščajo medicinske diagnoze ali klinične konzultacije, niti niso nadomestilo za medicinsko zdravljenje.

V zvezi s tem vam ne moremo v celoti zagotoviti zadovoljivega nasveta, ki je rezultat uporabe tovrstnih orodij in ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za morebitno uporabo le-tega.

Za nadaljnje informacije ali v primeru dvoma vam priporočamo, da se posvetujete s svojim zdravnikom.

  1. d. Hiperpovezave

Hiperpovezave, ki so vključene v spletno stran, vas lahko pripeljejo do spletnih strani, ki so jih objavile tretje stranke in katerih vsebine niso pod našim nadzorom. V skladu s tem in glede na to, da so navedene hiperpovezave vključene v to spletno stran z edinim namenom olajšanja brskanja po spletu, je obisk katerih koli spletnih strani tretjih strank vaša lastna odločitev in izključno vaša odgovornost.

5. OSEBNI PODATKI

Morda bomo zbirali osebne podatke, ki se nanašajo na vas, zlasti ko: (i) se naročite na neko storitev; (ii) želite prenesti prenosljivo vsebino; (iii) se želite prijaviti; (iv) želite sodelovati v igri/natečaju; (v) nam želite poslati elektronsko pošto; (vi) želite odgovoriti na anketo ali raziskavo.

V skladu z veljavnimi zakoni in predpisi imate pravico do dostopa, popravljanja in izbrisa vseh podatkov, ki se lahko nanašajo na vas. To pravico lahko uveljavljate kadarkoli, tako da nam pošljete obvestilo, kateremu morate priložiti kopijo vaše osebe izkaznice, na naslednji naslov: [email protected]

Za vse nadaljnje informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov si oglejte našo Politiko zasebnosti, ki je na voljo tukaj.

6. SPREMEMBA SPLETNE STRANI IN POGOJEV UPORABE

Spremenimo lahko vsebino in informacije, ki so vključene v spletni strani, kot tudi te pogoje uporabe, zlasti zaradi izpolnjevanja katere koli nove veljavne zakonodaje in/ali predpisov in/ali za izboljšanje spletne strani.

O vsaki spremembi boste obveščeni prek spletne strani, preden bo začela veljati v skladu s temi pogoji uporabe. Razen če sprememba zahteva vašo izrecno odobritev, se vaša nadaljnja uporaba spletne strani šteje za vaše sprejetje novih pogojev uporabe.

7. ZASLUGE

Spletno stran je za namene izdajatelja razvilo podjetje Apotamox, s sedežem v 70, rue des Marais
72000 Le Mans, Francuska, elektronski naslov: [email protected] - Telefonska številka: 02 43 14 10 10.

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Po svojih najboljših močeh si bomo prizadevali zagotoviti dostop do spletne strani in prenosljive vsebine v vsakem trenutku. Vendar pa ne moremo zagotoviti stalne razpoložljivosti in dostopnosti spletne strani. Dejansko bomo morda morali začasno prekiniti dostop do celotne ali dela spletne strani, zlasti za namene tehničnega vzdrževanja.

Tukaj je nadalje določeno, da spletne in informacijske tehnologije ali telekomunikacijska omrežja niso brez napak in da se lahko pojavijo prekinitve in okvare. V zvezi s tem ne moremo zagotoviti nikakršnega jamstva in zato ne odgovarjamo za kakršno koli škodo, ki bi se lahko nanašala na uporabo spletnih in informacijskih tehnologij ali telekomunikacijskih omrežij, vključno z, vendar ne omejeno na:

- slab prenos in/ali sprejemanje kakršnih koli podatkov in/ali informacij prek spleta;

- kakršne koli zunanje vdore ali računalniške viruse;

- kakršno koli napako sprejemne opreme ali komunikacijska omrežja; in

- vsako takšno napako na spletu, ki lahko ovira pravilno delovanje spletne strani.

Poleg tega je naša odgovornost omejena na neposredno škodo in izključuje kakršne koli druge škode ali izgube. Natančneje je govora o kakršni koli posredni škodi, ki se nanaša, brez omejitev, na izgubo dobička, prihodka ali dobrega imena.

9. VELJAVNO PRAVO IN REŠEVANJE SPOROV

Te pogoje uporabe ureja francoska zakonodaja, razen če zakonodaja države vašega prebivališča ne predpisuje drugače.

Za vsa vprašanja se obrnite na našo službo za pomoč strankam:

[email protected]
Letališka 29a, 1000 Ljubljana
01 5800 980
pon–pet od 9. do 17. Ure

Vsak potrošniški spor bo predložen pristojnemu sodišču, ki ga predpisuje država vašega prebivališča.

***